myjavska palenica, palenica, palenka, slivovica, myjava, mesto myjava, kopaniciarsky region, kopanice
Myjavská pálenica O nás Cenník Rezervácia Galéria Inzercia Aktuality Kontakt

© 2024 Stingray Studio

467/2002 Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/467/20190101 530/2011

 

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/530/20191201 537/2011

 

Vyhláška Ministerstva financií SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/537/20130415 653/2002

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR, o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a spôsobe použitia vzoriek liehu

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/653/20030101

Sledujte nás na Instagrame

Zaujímajú Vás aktuálne fotografie z činnosti Myjavskej pálenice? Tak nás nezabudnite sledovať na Instagrame!

I N S T A G R A M

Kopanice.sk

Informačný a spravodajský portál kopaničiarskeho regiónu. Kompletný prehľad ubytovacích zariadení, gastronomických zariadení, aktivít, noviniek a podujatí na kopaniciach. Váš sprievodca kopaničiarskym regiónom.

K O P A N I C E . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Kopanice.sk
  • Stingray Studio
  • SEDASPORT, s.r.o.
  • OVOSAD spol. s r. o.
  • Ventana, s.r.o.
  • #
  • #
  • #
  • #