myjavska palenica, palenica, palenka, slivovica, myjava, mesto myjava, kopaniciarsky region, kopanice
Myjavská pálenica O nás Cenník Rezervácia Galéria Inzercia Aktuality Kontakt

© 2022 Stingray Studio

Cenník

Rezervácie na pálenie prijímame na tel. čísle 0915 712 896 alebo mailom na palenica@myjavskapalenica.sk.

Ceny za služby

1 liter 100%-ného alkoholu

5,40€ (spotrebná daň z liehu)
+4,00€ (poplatok za služby)
+0,80€ (20% DPH z ceny za služby)

10,20€

1 liter 52%-ného alkoholu

5,30€

Odvoz / dovoz kvasu

V prípade záujmu je možnosť zabezpečenia odvozu kvasu.

0,60€/km

Informácie

Poplatok za služby zahŕňa:

• použitie výrobného zariadenia

• režijné náklady, energie, obsluha

• likvidácia výpalkov

• riedenie destilátu

 

Drevom si zakúrte doma v krbe..

Počas destilačného cyklu môžete na svoj destilát počkať v priestoroch pálenice, kde priamo uvidíte ako prebieha destilácia, alebo nám s dôverou odovzdajte len svoj kvas a príďte si až po hotový destilát v spoločne dohodnutom čase.

 

Upozornenie:

Pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť je podľa zákona možno za jedno výrobné obdobie, tj. od 1.júla do 30.júna nasledujúceho roka v pestovateľskej pálenici pri zníženej sadzbe spotrebnej dane z liehu (5,40€/la) vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la. Pri prekročení tohto množstva musí pestovateľ za prekročené množstvo zaplatiť celú výšku základnej sadzby spotrebnej dane z liehu (10,80€/la).

 

• Činnosti v našej pálenici prebiehajú v súlade s prevádzkovým poriadkom a platnou legislatívou.

Sledujte nás na Instagrame

Zaujímajú Vás aktuálne fotografie z činnosti Myjavskej pálenice? Tak nás nezabudnite sledovať na Instagrame!

I N S T A G R A M

Kopanice.sk

Informačný a spravodajský portál kopaničiarskeho regiónu. Kompletný prehľad ubytovacích zariadení, gastronomických zariadení, aktivít, noviniek a podujatí na kopaniciach. Váš sprievodca kopaničiarskym regiónom.

K O P A N I C E . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Kopanice.sk
  • Stingray Studio
  • SEDASPORT, s.r.o.
  • OVOSAD spol. s r. o.
  • Ventana, s.r.o.
  • #
  • #
  • #
  • #